Talizman…

... etymologicznie – od francuskiego talisman, arabskiego ṭilsam, greckiego telesma; oznacza magiczny, poświęcony przedmiot, jak również samą konsekrację, ceremonię poświęcenia, religijny rytuał, dopełnienie.

"Od najdawniejszych czasów, a nawet początków ludzkości […] talizmany posiadały wielką wartość dla wszystkich narodów […] przede wszystkim przez wzgląd na swoje właściwości, jako nośniki zapewniające szczęście i przeciwdziałające niepowodzeniom […] W dawnych czasach talizmanem był […] sigil lub symboliczny przedmiot, zarówno wyryty w kamieniu lub metalu, jak również narysowany na pergaminie lub papierze, który był noszony tak w celu pozyskania miłości, jak i zażegnania niebezpieczeństwa względem jego posiadacza".

[Kuźnia Magii (tłum.): William Thomas, Kate Pavitt: The Book of Talismans, Amulets and Zodiacal Gems.
William Rider & Son, Ltd., Cathedral House, Paternoster Row, E.C., Londyn, 1922, s. 3-10.]

Talizman to ideatum (w rozumieniu Spinozy), czyli "przedmiot idei (w rozumieniu Platona)".
Talizman to – innymi słowy, przedmiot, który w procesie alchemicznym zyskuje magiczne moce.
Talizman to rezultat transfiguracji – poszczególne elementy żywiołów wzbogacone o pierwiastek duchowy – wolę Maga.

[Kuźnia Magii]

Szósta i siódma Księga Mojżesza

Poniżej talizmany pochodzące z dwóch ksiąg, które zostały objawione przez Boga Wszechmogącego jego wiernemu słudze – Mojżeszowi, na górze Synaj.

Szósta Księga Mojżesza

Talizmany.com.pl

Pieczęć druga

Pieczęć ta, noszona przy sobie, przysparza człowiekowi wiele szczęścia i błogosławieństwa; co więcej – zwana jest najprawdziwszą i najwyższą Pieczęcią Fortuny.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Talizmany.com.pl

Pieczęć trzecia

Pieczęć ta, noszona przy sobie, czyni człowieka przyjaznym i bardzo kochanym, pozwala ona ponadto pokonać wszystkich wrogów.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Talizmany.com.pl

Pieczęć szósta

Pieczęć ta, noszona przy sobie w łożu, pozwala człowiekowi poznać, czego pożąda – poprzez sny i wizje.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Siódma Księga Mojżesza

Talizmany.com.pl

Talizman szósty Jowisza

Talizman pomaga w wygrywaniu procesów sądowych, dysput, różnego rodzaju gier.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Talizmany.com.pl

Talizman dziewiąty Wenus

Talizman czyni człowieka kochanym we wszystkich aspektach i pozwala poznać sekrety we snach.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Talizmany.com.pl

Talizman jedenasty Księżyca

Talizman przynosi szczęście i pomyślność.
[źródło obrazu: The Sixth and Seventh Books of Moses]

Talizmany mędrca z piramid

Talizmany runiczne

"Runy otrzymasz i czytelne znaki.
Bardzo wielkie runy
Bardzo mocne runy
Co Olbrzym Śpiewak zabarwiał a bogowie stworzyli
I boski run Głosiciel rytował".

[Apolonia Załuska-Strömberg (tłum.): Edda poetycka. Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 47.]

Runy otrzymał Odyn w trakcie samoofiarowania – wisząc na drzewie Yggdrasil.
Składają się one na futhark – alfabet, który może stanowić zarówno system piśmienniczy, jak również magiczny. Pojedyncze runy, jak również ich zestawienia, można użyć jako talizmany.
Runy mogą być zarówno rytowane, jak i malowane na kamieniach i drewnie.

Ægishjálmur

Talizman ochronny.Talizmany.com.pl

Máladeilan

Talizman zapewniający pomyślność w procesach sądowych.

Talizmany.com.pl

Vegvísir

Talizman–kompas, niosący pomoc przede wszystkim w zakresie niepomyślnej aury.

Talizmany.com.pl

Lásabrjótur

Talizman dający moc otwierania zamków bez klucza.

Talizmany.com.pl

Bindruna ᚺᛟᛏ

Unifikacja run: hagalaz, othala i teiwaz, wzmacnia więzi międzyludzkie – również na poziomie duchowym; bindruna sprawiedliwości i naturalnej równowagi – pomocna w działaniach dążących do osiągnięcia, zachowania harmonii.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Bindruna ᛉᛚᛁ

Zespolenie run: algiz, laguz i isa, wzmacnia i wyzwala wewnętrzne moce; stanowi doskonałą ochronę – pozostając w nieustannym połączeniu z energią wszechświata, przynosząc spokój, samadhi – nieocenione na drodze poznania, oświecenia.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Bindruna ᚺᛉᛖ

Unifikacja run: hagalaz, algiz i ehwaz, stanowi bramy wewnętrznej harmonii, rozwoju – na skutek przebudzenia pierwotnych sił natury, wzrostu przebiegającego w ochronnej sferze boskości – nieoceniona w praktykach mających na celu rozwój osobisty, duchowy.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Bindruna ᚦᛁᛇ

Związanie run: thurisaz, isa i eihwaz, to wrota do komnaty wtajemniczenia, portal, plan łączący jaźń z pierwiastkiem duchowym – pomocne w medytacji, przez co również ochrona przed wszelkimi działaniami magicznymi.


Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Skrypt runiczny ᚹᚺᚠ

Zestawienie run: wunjo, hagalaz i fehu, to zapisana w naturze struktura sukcesu, obfitości, szczęścia, radości; zapowiedź dostatku, dobrobytu i powodzenia – sprzyjanie fortuny; przepych również na planie astralnym – ekstaza – skrypt szeroko pojętego sukcesu.
Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Skrypt runiczny ᚷᛒᛖ

Zestawienie run: gebo, berkana i ehwaz, to zrównoważony, postępujący rozwój na każdym poziomie, planie, dążący do osiągnięcia jedności, pojednania, darzący nas miłością, harmonią – skrypt nieoceniony w praktykach mających na celu rozwój osobisty, duchowy, dążenie do samopoznania, porozumienia.


Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Skrypt runiczny ᚠᚱᚢ

Zestawienie run: fehu, raido i uruz, to potencjał, obfitość zarówno na planie materialnym, jak również eterycznym – bogate pokłady konstruktywnej energii; zapowiedź dalszego wzrostu – i zapewnienie niezbędnych ku temu mocy, dążącego do wyzwolenia – skrypt nieoceniony w procesach mających na celu osiągnięcie dostatku materialnego i energetycznego.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Skrypt runiczny ᚲᚷᛒ

Zestawienie run: kenaz, gebo i berkana, to potęga transformacji, przemiany energii płynącej z poświęcenia – w wyzwolenie, dla którego zapewnia moc, niezbędną do wzrostu, regeneracji – podmuch, tchnienie świeżości, nowego początku – skrypt nieoceniony w praktykach oczyszczających, inicjacyjnych.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Pojedyncze znaki

 

Runa ANSUZ

Talizmany.com.pl

Runa stabilizacji i porządku. Symbol boskiego tchnienia, elokwencji.

Naszyjnik z runą TEIWAZ (wypalaną)

Talizmany.com.pl

Runa sprawiedliwości, prawdy. Symbol chwały, samoofiarowania.

Runa URUZ

Talizmany.com.pl

Runa mocy, siły fizycznej. Symbol nieograniczonej energii, wolności.

Naszyjnik z runą MANNAZ (malowaną)

Talizmany.com.pl

Runa wszechmocy, jedności, jaźni. Symbol zjednoczenia, pełni, inteligencji.

Runa THURISAZ

Talizmany.com.pl

Runa ochrony, harmonii.
Symbol siły – męskości.

Naszyjnik z runą PERTHRO (wypalaną)

Talizmany.com.pl

Runa reprezentująca wiedzę tajemną, mistycyzm. Symbol ukrytych mocy natury.

Kamienie półszlachetne i zioła

Kamienie, skały, minerały – potężny żywioł: ziemia.
Kwiaty, owoce, zioła – siła wzrostu, moc przemijania i powtórnych narodzin;
cykl – perfekcja koła.
Minerały skąpane w ziołach to wzajemne wzmocnienie mocy, to idealna synergia dwóch pierwiastków – alchemiczne zjednoczenie.

Talizmany.com.pl

Talizman obfitości
 

Heliotrop – ochronny kamień odwagi, wzmacniający wewnętrzne poznanie, doskonałe źródło mistycznych mocy. Minerał, który jest bardzo pomocny w praktykach dywinacyjnych.
 
 
 

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu
Talizmany.com.pl

Talizman odpędzający
 

Hematyt – kamień ochronny, przynoszący radosny, optymistyczny nastrój, stabilność emocjonalną. Minerał pomocny w uzyskaniu, zachowaniu połączenia z ziemią; stosowany jako element egzorcyzmów i innych działań odpędzających.
 

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu
Talizmany.com.pl

Talizman wzmacniający zdolności dywinacyjne

Ametyst – kamień ochronny, wzmacniający moce psychiczne każdego rodzaju. Minerał silnie powiązany z żywiołem ziemi, przez co jest pomocny w osiągnięciu dobrobytu i obfitości. Jako "kamień przemiany" posiada również moce transmutacji, zwłaszcza transformacji w zakresie doznań duchowych.

Talizmany.com.pl

przejdź do sklepu

Kuźnia Magii

Zapraszamy…